Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Oddíly
Domů Činnost Země Produkty Měsíční nabídka Kontakty

Gender equality programmes have a positive impact for employees' motivation, creativity and productivity? (Nutek 1999)

Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito empresarial mejora la motivación, la creatividad y la productividad del personal? (Nutek 1999)

Programele pentru egalitatea de gen au un impact pozitiv asupra motivaţiei, creativităţii şi productivităţii angajaţilor? (NUTEK 1999)

Lyčių lygybės programos teigiamai veikia darbuotojų motyvaciją, kūrybingumą ir produktyvumą? (Nutek 1999)

Programma’s voor gendergelijkheid een positieve invloed hebben op de motivatie, creativiteit en productiviteit van werknemers? (Nutek 1999)

Sukupuolitasa-arvoa tukevat ohjelmat vaikuttavat myönteisesti työntekijöiden motivaatioon, luovuuteen ja tehokkuuteen? (Nutek 1999)

Likestillingsprogrammer har en positiv innvirkning på de ansattes motivasjon, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Dzimumu ldztiesbas program m ir pozitva ietekme uz darbinieku motivciju, radošumu un produktivitāti? (Nutek1999)

Les programmes pour l’égalité des sexes ont un impact positif sur la motivation, la créativité et la productivité des travailleurs? (Nutek 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

τα προγράμματα ισότητας των δύο φύλων έχουν θετικό αντίκτυπο όσον αφορά την κινητοποίηση, τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα των εργαζομένων? (Nutek 1999)

59% der neuen hochschulabsolventen und etwa 80% Der studierenden in business administration in Europa frauen sind?

Ligestillingsprogrammer har en positiv indflydelse på medarbejdernes motivation, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Programy rodovej rovnosti majú pozitívny dopad na motiváciu, kreativitu a produktivitu zamestnancov? (Nutek 1999)

Áætlanir um jafnrétti kynjanna hafa jákvæð áhrif á áhuga, sköpunargáfu og afköst starfsfólks? (Nutek 1999)

Програмите за равенство между полвете оказват положително въздействие върху мотивацията, креативността и производителността на служителите? (NUTEK 1999)

Programy na podporu genderové vyváženosti mají pozitivní dopad na motivaci zaměstnanců, jejich kreativitu a produktivitu?

Soolise võrdõiguslikkuse programmid mõjutavad positiivselt töötajate motivatsiooni, loovust ja tootlikkust? (Nutek 1999)

a nemek közti egyenlőségről szóló programok pozitívan hatnak a munkavállaló motivációjára, növelik a kreativitást és a termelékenységet? (NUTEK 1999)

Programy promujące równość płci mają pozytywny wpływ na motywację, kreatywność i wydajność pracowników? (NUTEK 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

Promuovere la parità tra uomo e donna in impresa migliora motivazione, creatività e produttività nel personale? (Nutek 1999)

Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod cs Měsíční nabídka

Listopad 2009

Nějaké dotazy pro zpětnou vazbu... každý měsíc!

 

Programy na podporu genderové vyváženosti mají pozitivní dopad na motivaci zaměstnanců, jejich kreativitu a produktivitu?

Najděte nápady a doporučení v Toolkitu pro poradce malých a středních podniků a personální manažery!

 
 Toolkit image.jpg Oddíl 1 – Bod 1.2.2 – (strana 8) 

 

Důvod 6. Rovnost žen a mužů  souvisí se ziskovostí

Švédská agentura pro rozvoj podnikání NUTEK našla vztah mezi rovností příležitostí a ziskovostí. Podpora žen je také důležitým krokem k získání správného vedoucího týmu, jak rostoucí počet studií ukazuje na vztahu mezi vyšší mírou rovnosti žen a mužů v top managementu a zisky firmy.

Finská studie ukázala, že firma s výkonnou ředitelkou v čele je v průměru mírně ziskovější než firma obdobná s ředitelem-mužem. Jiná studie mezi stem největších společností na Londýnské burze zjistila, že 18 z 20 společností s nejvyšší tržní kapitalizací (v r. 2003) měla nejméně jednu ředitelku.

Tyto výsledky neznamenají, že existuje kauzální vztah mezi ženským vedením a ziskovostí, mohou však napomoci vysvětlit, že vedení není nutně mužskou výsadou. Jiný výzkum vyznačuje spojnice mezi rovností žen a mužů ve vedoucích týmech a inovativní schopností. A výkon roste tam, kde je ve vedení „kritický hlas“ žen.
Zohledňování ženských zaměstnanců pomůže organizacím porozumět a odpovídat na nadcházející změny ve způsobu práce: od rozvíjejících se očekávání a rolí mužů, k flexibilitě a adaptaci vyžádané stárnutím populace v produktivním věku a vyžadované generací, která nyní vstupuje na trh práce.

Akce dokumentů