Sisu juurde | Navigatsioonivaatesse

Sektsioonid
Avaleht Kampaania Riigid Tooted Kuu küsimus Kontaktandmed

Gender equality programmes have a positive impact for employees' motivation, creativity and productivity? (Nutek 1999)

Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito empresarial mejora la motivación, la creatividad y la productividad del personal? (Nutek 1999)

Programele pentru egalitatea de gen au un impact pozitiv asupra motivaţiei, creativităţii şi productivităţii angajaţilor? (NUTEK 1999)

Lyčių lygybės programos teigiamai veikia darbuotojų motyvaciją, kūrybingumą ir produktyvumą? (Nutek 1999)

Programma’s voor gendergelijkheid een positieve invloed hebben op de motivatie, creativiteit en productiviteit van werknemers? (Nutek 1999)

Sukupuolitasa-arvoa tukevat ohjelmat vaikuttavat myönteisesti työntekijöiden motivaatioon, luovuuteen ja tehokkuuteen? (Nutek 1999)

Likestillingsprogrammer har en positiv innvirkning på de ansattes motivasjon, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Dzimumu ldztiesbas program m ir pozitva ietekme uz darbinieku motivciju, radošumu un produktivitāti? (Nutek1999)

Les programmes pour l’égalité des sexes ont un impact positif sur la motivation, la créativité et la productivité des travailleurs? (Nutek 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

τα προγράμματα ισότητας των δύο φύλων έχουν θετικό αντίκτυπο όσον αφορά την κινητοποίηση, τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα των εργαζομένων? (Nutek 1999)

59% der neuen hochschulabsolventen und etwa 80% Der studierenden in business administration in Europa frauen sind?

Ligestillingsprogrammer har en positiv indflydelse på medarbejdernes motivation, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Programy rodovej rovnosti majú pozitívny dopad na motiváciu, kreativitu a produktivitu zamestnancov? (Nutek 1999)

Áætlanir um jafnrétti kynjanna hafa jákvæð áhrif á áhuga, sköpunargáfu og afköst starfsfólks? (Nutek 1999)

Програмите за равенство между полвете оказват положително въздействие върху мотивацията, креативността и производителността на служителите? (NUTEK 1999)

Programy na podporu genderové vyváženosti mají pozitivní dopad na motivaci zaměstnanců, jejich kreativitu a produktivitu?

Soolise võrdõiguslikkuse programmid mõjutavad positiivselt töötajate motivatsiooni, loovust ja tootlikkust? (Nutek 1999)

a nemek közti egyenlőségről szóló programok pozitívan hatnak a munkavállaló motivációjára, növelik a kreativitást és a termelékenységet? (NUTEK 1999)

Programy promujące równość płci mają pozytywny wpływ na motywację, kreatywność i wydajność pracowników? (NUTEK 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

Promuovere la parità tra uomo e donna in impresa migliora motivazione, creatività e produttività nel personale? (Nutek 1999)

Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus et Kuu küsimus

november 2009

Mõned küsimused … kajastamiseks igal kuul!

 
Gender equality programmes have a positive impact for employees' motivation, creativity and productivity? (Nutek 1999)

 Leidke ideid ja soovitusi materjalist "Abimaterjal VKEde nõustajatele ja personalijuhtidele"!

 
 Toolkit image.jpg Osa 1 – Punkt 1.2.2 – (lk 8) 

 

6.põhjus. Sooline võrdõiguslikkus on seotud tulemlikkusega.

Rootsi Majanduse ja Regionaalse Arengu Agentuur NUTEK (Swedish Business Development Agency) on leidnud seose võrdsuse ja tulemlikkuse vahel. Naiste edutamine on samuti oluline samm õige juhtkonna kokkupanemiseks, kuna üha rohkematest uurimustest on selgunud, et  tippjuhtkonna suurema soolise võrdsuse ja kasumite vahel on seos.

Soomes läbiviidud uurimus näitas, et naissoost tegevjuhiga ettevõte on keskmisest veidi tulemuslikum kui sarnane ettevõtte, mille tegevjuht on meessoost. Londoni väärtpaberituru 100 suurima ettevõtte kohta läbiviidud eraldi uurimus  näitas, et 18 firmas 20st, millel on kõrgeim kapitaliseerituse tase (2003), oli vähemalt üks naisjuht.

Need tulemused ei tähenda, et naissoost juhtide ja tulemlikkuse vahel on põhjuslik seos, kuid need aitavad selgitada, et juhtimine ei pea olema tingimata meeste eelisõigus.

Teised uurimused viitavad seostele juhtkonna soolise tasakaalu ja innovatsioonivõime vahel. Ning tulemused paranevad ettevõttes, mille juhatuses on piisavalt suur hulk naisi.

Naissoost töötajatega arvestamine aitab organisatsioonidel mõista eesseisvaid muutusi tööviisides ja neile reageerida: alates meeste kujunevatest ootustest ja rollidest kuni vananeva tööjõu ning praegu tööturule siseneva põlvkonna jaoks vajaliku paindlikkuse ja kohanemisvõimeni.

 


Tegevused dokumentidega