Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Osiot
Etusivu Toiminta Maat Tuotteet Kuukauden valinta Yhteydet

Gender equality programmes have a positive impact for employees' motivation, creativity and productivity? (Nutek 1999)

Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito empresarial mejora la motivación, la creatividad y la productividad del personal? (Nutek 1999)

Programele pentru egalitatea de gen au un impact pozitiv asupra motivaţiei, creativităţii şi productivităţii angajaţilor? (NUTEK 1999)

Lyčių lygybės programos teigiamai veikia darbuotojų motyvaciją, kūrybingumą ir produktyvumą? (Nutek 1999)

Programma’s voor gendergelijkheid een positieve invloed hebben op de motivatie, creativiteit en productiviteit van werknemers? (Nutek 1999)

Sukupuolitasa-arvoa tukevat ohjelmat vaikuttavat myönteisesti työntekijöiden motivaatioon, luovuuteen ja tehokkuuteen? (Nutek 1999)

Likestillingsprogrammer har en positiv innvirkning på de ansattes motivasjon, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Dzimumu ldztiesbas program m ir pozitva ietekme uz darbinieku motivciju, radošumu un produktivitāti? (Nutek1999)

Les programmes pour l’égalité des sexes ont un impact positif sur la motivation, la créativité et la productivité des travailleurs? (Nutek 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

τα προγράμματα ισότητας των δύο φύλων έχουν θετικό αντίκτυπο όσον αφορά την κινητοποίηση, τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα των εργαζομένων? (Nutek 1999)

59% der neuen hochschulabsolventen und etwa 80% Der studierenden in business administration in Europa frauen sind?

Ligestillingsprogrammer har en positiv indflydelse på medarbejdernes motivation, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Programy rodovej rovnosti majú pozitívny dopad na motiváciu, kreativitu a produktivitu zamestnancov? (Nutek 1999)

Áætlanir um jafnrétti kynjanna hafa jákvæð áhrif á áhuga, sköpunargáfu og afköst starfsfólks? (Nutek 1999)

Програмите за равенство между полвете оказват положително въздействие върху мотивацията, креативността и производителността на служителите? (NUTEK 1999)

Programy na podporu genderové vyváženosti mají pozitivní dopad na motivaci zaměstnanců, jejich kreativitu a produktivitu?

Soolise võrdõiguslikkuse programmid mõjutavad positiivselt töötajate motivatsiooni, loovust ja tootlikkust? (Nutek 1999)

a nemek közti egyenlőségről szóló programok pozitívan hatnak a munkavállaló motivációjára, növelik a kreativitást és a termelékenységet? (NUTEK 1999)

Programy promujące równość płci mają pozytywny wpływ na motywację, kreatywność i wydajność pracowników? (NUTEK 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

Promuovere la parità tra uomo e donna in impresa migliora motivazione, creatività e produttività nel personale? (Nutek 1999)

Omat työkalut
Sijainti: Pääsivu fi Kuukauden valinta

Marraskuu 2009

Kysymyksiä pohdittaviksi… joka kuukausi!

 
Sukupuolitasa-arvoa tukevat ohjelmat vaikuttavat myönteisesti työntekijöiden motivaatioon, luovuuteen ja tehokkuuteen? (Nutek 1999)

 Löydä ajatuksia ja ehdotuksia "Työvälineet pk-yritysten neuvonantajille ja henkilöstöjohtajille –julkaisusta"!

 
 Toolkit image.jpg Osasto 1 – Kohta 1.2.2 (sivu 8) 

 

Syy 6. Sukupuolitasa-arvo on vastaavuussuhteessa tuottoisuuden kanssa

Ruotsalainen yrityskehitystoimisto NUTEK paljasti vastaavuuden tasa-arvon ja tuottoisuuden välillä. Naisten kannatus on myös tärkeä askel oikean johtajajoukon saavuttamisessa, sillä kasvava määrä tutkimuksia viittaa vastaavuuteen paremman sukupuolitasa-arvon välillä huippujohtajuudessa ja tuotossa.

Suomalainen tutkimus osoitti, että yritys, jossa on naispääjohtaja, on keskimäärin hieman tuottavampi kuin samanlainen yhtiö miespääjohtajalla. Erillinen tutkimus 100 suurimmasta yhtiöstä Lontoon pörssissä paljasti, että 18 yhtiöllä 20 yhtiöstä korkeimmalla markkina-arvolla (2003), oli ainakin yksi naisjohtaja.

Tulokset eivät tarkoita, että on olemassa syy-yhteyssuhde naisjohtajien ja tuottoisuuden välillä, vaan ne auttavat selventämään, ettei johtajuus ole välttämättä miesten etuoikeus.

Toinen tutkimus näyttää yhteyden sukupuolitasapainon välillä johtoryhmissä ja innovaatiokyvyssä. Lisäksi suorituskyky kasvaa, kun naisia on “ratkaiseva joukko” johtokunnassa.

Naistyöntekijöiden ottaminen lukuun auttaa yrityksiä ymmärtämään ja vastaamaan tuleviin muutoksiin työskentelytavassa: johtavista odotuksista ja miesten rooleista joustavuuteen sekä mukautumiskykyyn, joita ikääntyvä työvoima tarvitsee ja joita vaatii tällä hetkellä työvoimaan mukaan tuleva sukupolvi.

Tehdyt toimenpiteet