Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Til baka Aðgerðaáætlunin Lönd Vörur Mánaðarlegar fréttir Tengiliðir

Gender equality programmes have a positive impact for employees' motivation, creativity and productivity? (Nutek 1999)

Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito empresarial mejora la motivación, la creatividad y la productividad del personal? (Nutek 1999)

Programele pentru egalitatea de gen au un impact pozitiv asupra motivaţiei, creativităţii şi productivităţii angajaţilor? (NUTEK 1999)

Lyčių lygybės programos teigiamai veikia darbuotojų motyvaciją, kūrybingumą ir produktyvumą? (Nutek 1999)

Programma’s voor gendergelijkheid een positieve invloed hebben op de motivatie, creativiteit en productiviteit van werknemers? (Nutek 1999)

Sukupuolitasa-arvoa tukevat ohjelmat vaikuttavat myönteisesti työntekijöiden motivaatioon, luovuuteen ja tehokkuuteen? (Nutek 1999)

Likestillingsprogrammer har en positiv innvirkning på de ansattes motivasjon, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Dzimumu ldztiesbas program m ir pozitva ietekme uz darbinieku motivciju, radošumu un produktivitāti? (Nutek1999)

Les programmes pour l’égalité des sexes ont un impact positif sur la motivation, la créativité et la productivité des travailleurs? (Nutek 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

τα προγράμματα ισότητας των δύο φύλων έχουν θετικό αντίκτυπο όσον αφορά την κινητοποίηση, τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα των εργαζομένων? (Nutek 1999)

59% der neuen hochschulabsolventen und etwa 80% Der studierenden in business administration in Europa frauen sind?

Ligestillingsprogrammer har en positiv indflydelse på medarbejdernes motivation, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Programy rodovej rovnosti majú pozitívny dopad na motiváciu, kreativitu a produktivitu zamestnancov? (Nutek 1999)

Áætlanir um jafnrétti kynjanna hafa jákvæð áhrif á áhuga, sköpunargáfu og afköst starfsfólks? (Nutek 1999)

Програмите за равенство между полвете оказват положително въздействие върху мотивацията, креативността и производителността на служителите? (NUTEK 1999)

Programy na podporu genderové vyváženosti mají pozitivní dopad na motivaci zaměstnanců, jejich kreativitu a produktivitu?

Soolise võrdõiguslikkuse programmid mõjutavad positiivselt töötajate motivatsiooni, loovust ja tootlikkust? (Nutek 1999)

a nemek közti egyenlőségről szóló programok pozitívan hatnak a munkavállaló motivációjára, növelik a kreativitást és a termelékenységet? (NUTEK 1999)

Programy promujące równość płci mają pozytywny wpływ na motywację, kreatywność i wydajność pracowników? (NUTEK 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

Promuovere la parità tra uomo e donna in impresa migliora motivazione, creatività e produttività nel personale? (Nutek 1999)

Personal tools
You are here: Home is Mánaðarlegar fréttir

Nóvember 2009

Atriði til umhugsunar ... í hverjum mánuði!

 
Áætlanir um jafnrétti kynjanna hafa jákvæð áhrif á áhuga, sköpunargáfu og afköst starfsfólks? (Nutek 1999)

 Fáið hugmyndir og tillögur í "Úrræðunum fyrir ráðgjafa lítilla og meðalstórra fyrirtækja og fagfólk á sviði mannauðar"!

 
 Toolkit image.jpg Kafli 1 – Liður 1.2.2 (bls. 8) 

 

6. ástæða. Fylgni er milli jafnræðis kynjanna og arðsemi

Sænska atvinnuþróunarstofnunin, NUTEK, hefur fundið fylgni milli jafnréttis innan fyrirtækja og arðsemi þeirra. Einnig er efling kvenna hjá fyrirtækjum mikilvægur þáttur í því fá rétta stjórnendahópinn, því vaxandi fjöldi rannsókna bendir til fylgni milli jafnréttis á meðal æðstu stjórnenda og arðsemi fyrirtækisins.

Finnsk rannsókn hefur sýnt fram á að fyrirtæki með kvenkyns forstjóra eru að meðaltali heldur arðbærari en sambærileg fyrirtæki með karlkyns forstjóra. Í annarri rannsókn á 100 stærstu fyrirtækjunum sem skráð eru í Kauphöllina í London (LSE) reyndust 18 af 20 þeirra félaga sem hafa mest markaðsvirði (2003) hafa a.m.k. eina konu í stjórn.

Þessar niðurstöður sýna að vísu ekki fram á orsakasamhengi milli hás hlutfalls kvenkyns stjórnenda og mikillar arðsemi, en þær sýna samt sem áður að karlar þurfa ekki endilega að vera við stjórnvölinn til að afkoman sé góð.

Enn önnur rannsókn bendir til fylgni milli jafnvægis kynjanna í stjórnendahópum og nýsköpunarhæfni. Auk þess er afkoma fyrirtækja betri hafi fjöldi kvenna í stjórnendahópnum náð vissu lágmarki.

Að taka kvenkyns starfsmenn með í reikninginn hjálpar fyrirtækjum að skilja og bregðast við breytingum sem eru að verða í starfsháttum, aðstæðum og fyrirtækjamenningu – allt frá breyttum væntingum og hlutverki karla til þess sveigjanleika og aðlögunar sem hækkandi meðalaldur og ný kynslóð starfsfólks kalla á.

Document Actions