Pārlekt uz saturu. | Pārlekt uz navigāciju

Sadaļas
Sākums Akcija Valstis Izstrādājumi Mēneša akcents Kontaktinformācija

Gender equality programmes have a positive impact for employees' motivation, creativity and productivity? (Nutek 1999)

Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito empresarial mejora la motivación, la creatividad y la productividad del personal? (Nutek 1999)

Programele pentru egalitatea de gen au un impact pozitiv asupra motivaţiei, creativităţii şi productivităţii angajaţilor? (NUTEK 1999)

Lyčių lygybės programos teigiamai veikia darbuotojų motyvaciją, kūrybingumą ir produktyvumą? (Nutek 1999)

Programma’s voor gendergelijkheid een positieve invloed hebben op de motivatie, creativiteit en productiviteit van werknemers? (Nutek 1999)

Sukupuolitasa-arvoa tukevat ohjelmat vaikuttavat myönteisesti työntekijöiden motivaatioon, luovuuteen ja tehokkuuteen? (Nutek 1999)

Likestillingsprogrammer har en positiv innvirkning på de ansattes motivasjon, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Dzimumu ldztiesbas program m ir pozitva ietekme uz darbinieku motivciju, radošumu un produktivitāti? (Nutek1999)

Les programmes pour l’égalité des sexes ont un impact positif sur la motivation, la créativité et la productivité des travailleurs? (Nutek 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

τα προγράμματα ισότητας των δύο φύλων έχουν θετικό αντίκτυπο όσον αφορά την κινητοποίηση, τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα των εργαζομένων? (Nutek 1999)

59% der neuen hochschulabsolventen und etwa 80% Der studierenden in business administration in Europa frauen sind?

Ligestillingsprogrammer har en positiv indflydelse på medarbejdernes motivation, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Programy rodovej rovnosti majú pozitívny dopad na motiváciu, kreativitu a produktivitu zamestnancov? (Nutek 1999)

Áætlanir um jafnrétti kynjanna hafa jákvæð áhrif á áhuga, sköpunargáfu og afköst starfsfólks? (Nutek 1999)

Програмите за равенство между полвете оказват положително въздействие върху мотивацията, креативността и производителността на служителите? (NUTEK 1999)

Programy na podporu genderové vyváženosti mají pozitivní dopad na motivaci zaměstnanců, jejich kreativitu a produktivitu?

Soolise võrdõiguslikkuse programmid mõjutavad positiivselt töötajate motivatsiooni, loovust ja tootlikkust? (Nutek 1999)

a nemek közti egyenlőségről szóló programok pozitívan hatnak a munkavállaló motivációjára, növelik a kreativitást és a termelékenységet? (NUTEK 1999)

Programy promujące równość płci mają pozytywny wpływ na motywację, kreatywność i wydajność pracowników? (NUTEK 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

Promuovere la parità tra uomo e donna in impresa migliora motivazione, creatività e produttività nel personale? (Nutek 1999)

Personīgie rīki
Jūs atrodaties šeit: Sākums lv Mēneša akcents

2009. gada novembris

Daži jautājumi pārdomām ... katru mēnesi!

 
Dzimumu ldztiesbas program m ir pozitva ietekme uz darbinieku motivciju, radošumu un produktivitāti? (Nutek1999)

 

Idejas un ieteikumi ir pieejami sadaļā „SME konsultantu un cilvēkresursu nodaļu vadītāju aprīkojums”"!

 
 Toolkit image.jpg Sadaļa 1 – punkts 1.2.2 ( 8 lpp) 

 

6. iemesls. Dzimumu līdztiesība ar ienesīgumu ir savstarpēji saistīta

Zviedrijas Biznesa attīstības aģentūra NUTEK ir atradusi sakarību starp līdztiesību un ienesīgumu. Sieviešu paaugstināšana amatā arī ir svarīgs solis, lai iegūtu pareizu vadības komandu, jo pieaugošais pētījumu skaits norāda uz saikni starp lielāku dzimumu līdztiesību augstākajā vadībā un peļņu.

Somu pētījums parādīja, ka uzņēmums ar vadītāju sievieti vidēji ir nedaudz ienesīgāks par līdzīgu uzņēmumu, kura vadītājs ir vīrietis. Atsevišķs pētījums par 100 lielākajiem uzņēmumiem Londonas Fondu biržā atklāja, ka 18 no 20 uzņēmumiem ar visaugstāko tirgus kapitalizāciju (2003) bija vismaz viena sieviete direktore.

Šie rezultāti nenozīmē to, ka pastāv cēloniska sakarība starp sievieti vadītāju un ienesīgumu, taču tie palīdz izskaidrot, ka vadīšana nav obligāti vīrieša privilēģija.

Citi pētījumi norāda saistību starp dzimumu līdzsvaru vadības komandās un inovāciju ieviešanas spēju. Un veiktspēja palielinās, ja valdē ir ievērojams sieviešu skaits.

Darbinieču sieviešu ņemšana vērā palīdzēs organizācijām izprast gaidāmās pārmaiņas tajā, kā mēs strādājam, un reaģēt uz tām: no vīriešu izredžu un lomas attīstīšanas līdz elastībai un pielāgošanās spējai, kas nepieciešama novecojošam darbaspēkam un ko pieprasa paaudze, kas šobrīd ienāk darba tirgū.

Dokumentu darbības