Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onderdelen
Home De actie Landen Producten Hoogtepunt van de maand Contacten

Gender equality programmes have a positive impact for employees' motivation, creativity and productivity? (Nutek 1999)

Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito empresarial mejora la motivación, la creatividad y la productividad del personal? (Nutek 1999)

Programele pentru egalitatea de gen au un impact pozitiv asupra motivaţiei, creativităţii şi productivităţii angajaţilor? (NUTEK 1999)

Lyčių lygybės programos teigiamai veikia darbuotojų motyvaciją, kūrybingumą ir produktyvumą? (Nutek 1999)

Programma’s voor gendergelijkheid een positieve invloed hebben op de motivatie, creativiteit en productiviteit van werknemers? (Nutek 1999)

Sukupuolitasa-arvoa tukevat ohjelmat vaikuttavat myönteisesti työntekijöiden motivaatioon, luovuuteen ja tehokkuuteen? (Nutek 1999)

Likestillingsprogrammer har en positiv innvirkning på de ansattes motivasjon, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Dzimumu ldztiesbas program m ir pozitva ietekme uz darbinieku motivciju, radošumu un produktivitāti? (Nutek1999)

Les programmes pour l’égalité des sexes ont un impact positif sur la motivation, la créativité et la productivité des travailleurs? (Nutek 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

τα προγράμματα ισότητας των δύο φύλων έχουν θετικό αντίκτυπο όσον αφορά την κινητοποίηση, τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα των εργαζομένων? (Nutek 1999)

59% der neuen hochschulabsolventen und etwa 80% Der studierenden in business administration in Europa frauen sind?

Ligestillingsprogrammer har en positiv indflydelse på medarbejdernes motivation, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Programy rodovej rovnosti majú pozitívny dopad na motiváciu, kreativitu a produktivitu zamestnancov? (Nutek 1999)

Áætlanir um jafnrétti kynjanna hafa jákvæð áhrif á áhuga, sköpunargáfu og afköst starfsfólks? (Nutek 1999)

Програмите за равенство между полвете оказват положително въздействие върху мотивацията, креативността и производителността на служителите? (NUTEK 1999)

Programy na podporu genderové vyváženosti mají pozitivní dopad na motivaci zaměstnanců, jejich kreativitu a produktivitu?

Soolise võrdõiguslikkuse programmid mõjutavad positiivselt töötajate motivatsiooni, loovust ja tootlikkust? (Nutek 1999)

a nemek közti egyenlőségről szóló programok pozitívan hatnak a munkavállaló motivációjára, növelik a kreativitást és a termelékenységet? (NUTEK 1999)

Programy promujące równość płci mają pozytywny wpływ na motywację, kreatywność i wydajność pracowników? (NUTEK 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

Promuovere la parità tra uomo e donna in impresa migliora motivazione, creatività e produttività nel personale? (Nutek 1999)

Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home nl Hoogtepunt van de maand

november 2009

Enkele vragen om over na te denken ... elke maand!

 
Programma’s voor gendergelijkheid een positieve invloed hebben op de motivatie, creativiteit en productiviteit van werknemers? (Nutek 1999)

 Vind ideeën en suggesties in de "Toolkit voor MKB-adviseurs en humanresourcesmanagers"!

 
 Toolkit image.jpg Sectie 1 – Punt 1.2.2 (Blz. 8) 

 

Reden 6. Gendergelijkheid staat in verband met winstgevendheid

Het Zweedse bureau voor bedrijfsontwikkeling NUTEK heeft een verband ontdekt tussen gelijkheid en winstgevendheid. De promotie van vrouwen is ook een belangrijke stap naar het verkrijgen van het juiste leidinggevende team, omdat een toenemend aantal studies wijzen op een verband tussen meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het topmanagement en winst.

Een Fins onderzoek  heeft aangetoond dat een bedrijf met een vrouwelijke CEO gemiddeld iets meer winstgevend is dan een vergelijkbaar bedrijf met een mannelijke CEO. Uit een aparte studie van de 100 grootste bedrijven op de Londense beurs kwam dat 18 van de 20 bedrijven met het grootste marktvermogen (2003) ten minste één vrouwelijke directeur hadden.

Deze resultaten betekenen niet dat er een causaal verband is tussen vrouwelijk leiderschap en winstgevendheid, maar ze helpen wel te verduidelijken dat leiderschap niet noodzakelijk alleen voor mannen is. Een ander onderzoek geeft verbindingen aan tussen een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in managementteams en innoverend vermogen. En de prestaties groeien wanneer er een “doorslaggevende hoeveelheid” vrouwen bij het bedrijf werkt.

Rekening houden met vrouwelijke werknemers helpt bedrijven de komende veranderingen in de manier waarop we werken te begrijpen en erop te reageren: van de zich ontwikkelende verwachtingen en functies van mannen tot de flexibiliteit en aanpassing die nodig zijn bij een ouder wordende beroepsbevolking en die worden verlangd door de generatie die op dit moment de arbeidsbevolking binnenstapt.

Document acties