Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner
Start Kampanjen Land Produkter Månedens høydepunkt Kontakter

Gender equality programmes have a positive impact for employees' motivation, creativity and productivity? (Nutek 1999)

Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito empresarial mejora la motivación, la creatividad y la productividad del personal? (Nutek 1999)

Programele pentru egalitatea de gen au un impact pozitiv asupra motivaţiei, creativităţii şi productivităţii angajaţilor? (NUTEK 1999)

Lyčių lygybės programos teigiamai veikia darbuotojų motyvaciją, kūrybingumą ir produktyvumą? (Nutek 1999)

Programma’s voor gendergelijkheid een positieve invloed hebben op de motivatie, creativiteit en productiviteit van werknemers? (Nutek 1999)

Sukupuolitasa-arvoa tukevat ohjelmat vaikuttavat myönteisesti työntekijöiden motivaatioon, luovuuteen ja tehokkuuteen? (Nutek 1999)

Likestillingsprogrammer har en positiv innvirkning på de ansattes motivasjon, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Dzimumu ldztiesbas program m ir pozitva ietekme uz darbinieku motivciju, radošumu un produktivitāti? (Nutek1999)

Les programmes pour l’égalité des sexes ont un impact positif sur la motivation, la créativité et la productivité des travailleurs? (Nutek 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

τα προγράμματα ισότητας των δύο φύλων έχουν θετικό αντίκτυπο όσον αφορά την κινητοποίηση, τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα των εργαζομένων? (Nutek 1999)

59% der neuen hochschulabsolventen und etwa 80% Der studierenden in business administration in Europa frauen sind?

Ligestillingsprogrammer har en positiv indflydelse på medarbejdernes motivation, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Programy rodovej rovnosti majú pozitívny dopad na motiváciu, kreativitu a produktivitu zamestnancov? (Nutek 1999)

Áætlanir um jafnrétti kynjanna hafa jákvæð áhrif á áhuga, sköpunargáfu og afköst starfsfólks? (Nutek 1999)

Програмите за равенство между полвете оказват положително въздействие върху мотивацията, креативността и производителността на служителите? (NUTEK 1999)

Programy na podporu genderové vyváženosti mají pozitivní dopad na motivaci zaměstnanců, jejich kreativitu a produktivitu?

Soolise võrdõiguslikkuse programmid mõjutavad positiivselt töötajate motivatsiooni, loovust ja tootlikkust? (Nutek 1999)

a nemek közti egyenlőségről szóló programok pozitívan hatnak a munkavállaló motivációjára, növelik a kreativitást és a termelékenységet? (NUTEK 1999)

Programy promujące równość płci mają pozytywny wpływ na motywację, kreatywność i wydajność pracowników? (NUTEK 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

Promuovere la parità tra uomo e donna in impresa migliora motivazione, creatività e produttività nel personale? (Nutek 1999)

Personlige verktøy
Du er her: Forside no Månedens høydepunkt

November 2009

Finn ideer og forslag i ”Verktøykasse for SMB-rådgivere og personalledere”!

 
Likestillingsprogrammer har en positiv innvirkning på de ansattes motivasjon, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

 Find ideas and suggestion in the "Toolkit for SME Advisors and Human Resource Managers"!

 
 Toolkit image.jpg Section 1 – Point 1.2.2 (page 8) 

 

Årsak 6. Likestilling er korrelert med lønnsomhet

Det svenske næringlivsutviklingsverket, NUTEK, har funnet en sammenheng mellom likestilling og lønnsomhet. Å forfremme kvinner er også et viktig trinn på veien mot å oppnå det riktige ledelsesteamet, ettersom en lang rekke studier viser korrelasjon mellom likestilling i toppledelsen og lønnsomhet.

En finsk studie viste at et firma med en kvinnelig administrerende direktør gjennomsnittlig var litt mer lønnsomme enn firma med mannlig administrerende direktør. En annen studie av de 100 største selskapene notert på London-børsen fant at 18 av de the 20 selskapene som hadde høyeste markedskapitalisering (2003) hadde minst en kvinnelig direktør.

Disse resultatene betyr ikke at det er en kausalsammenheng mellom kvinnelig ledelse og lønnsomhet, men de hjelper oss til å se at ledelse ikke nødvendigvis er en mannlig egenskap. Annen forskning viser sammenheng mellom kjønnsbalansen i ledelsesteam og evnen til innovasjon. Og bidraget øker der det finnes en ”kritisk masse” av kvinner om bord.

Å ta kvinnelige ansatte med i betraktning vil hjelpe organisasjonene til å forstå og svare på endringer i den måten vi arbeider på. Fra endringer i forventninger og roller for menn, til fleksibilitet og tilpasning som trengs i en aldrende arbeidsstyrke, og som kreves av den generasjonen som nå går inn i arbeidsstyrken.

Side-alternativer