Gå till innehållet. | Gå till navigation

Sektioner
Hem Åtgärderna Länder Produkter Månadens höjdpunkt Kontakter

Gender equality programmes have a positive impact for employees' motivation, creativity and productivity? (Nutek 1999)

Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito empresarial mejora la motivación, la creatividad y la productividad del personal? (Nutek 1999)

Programele pentru egalitatea de gen au un impact pozitiv asupra motivaţiei, creativităţii şi productivităţii angajaţilor? (NUTEK 1999)

Lyčių lygybės programos teigiamai veikia darbuotojų motyvaciją, kūrybingumą ir produktyvumą? (Nutek 1999)

Programma’s voor gendergelijkheid een positieve invloed hebben op de motivatie, creativiteit en productiviteit van werknemers? (Nutek 1999)

Sukupuolitasa-arvoa tukevat ohjelmat vaikuttavat myönteisesti työntekijöiden motivaatioon, luovuuteen ja tehokkuuteen? (Nutek 1999)

Likestillingsprogrammer har en positiv innvirkning på de ansattes motivasjon, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Dzimumu ldztiesbas program m ir pozitva ietekme uz darbinieku motivciju, radošumu un produktivitāti? (Nutek1999)

Les programmes pour l’égalité des sexes ont un impact positif sur la motivation, la créativité et la productivité des travailleurs? (Nutek 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

τα προγράμματα ισότητας των δύο φύλων έχουν θετικό αντίκτυπο όσον αφορά την κινητοποίηση, τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα των εργαζομένων? (Nutek 1999)

59% der neuen hochschulabsolventen und etwa 80% Der studierenden in business administration in Europa frauen sind?

Ligestillingsprogrammer har en positiv indflydelse på medarbejdernes motivation, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Programy rodovej rovnosti majú pozitívny dopad na motiváciu, kreativitu a produktivitu zamestnancov? (Nutek 1999)

Áætlanir um jafnrétti kynjanna hafa jákvæð áhrif á áhuga, sköpunargáfu og afköst starfsfólks? (Nutek 1999)

Програмите за равенство между полвете оказват положително въздействие върху мотивацията, креативността и производителността на служителите? (NUTEK 1999)

Programy na podporu genderové vyváženosti mají pozitivní dopad na motivaci zaměstnanců, jejich kreativitu a produktivitu?

Soolise võrdõiguslikkuse programmid mõjutavad positiivselt töötajate motivatsiooni, loovust ja tootlikkust? (Nutek 1999)

a nemek közti egyenlőségről szóló programok pozitívan hatnak a munkavállaló motivációjára, növelik a kreativitást és a termelékenységet? (NUTEK 1999)

Programy promujące równość płci mają pozytywny wpływ na motywację, kreatywność i wydajność pracowników? (NUTEK 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

Promuovere la parità tra uomo e donna in impresa migliora motivazione, creatività e produttività nel personale? (Nutek 1999)

Personliga verktyg
Du är här: Hem sv Månadens höjdpunkt

November 2009

En del frågor att tänka på ... varje månad!

 
Program för jämställdhet har en positiv effekt på de anställdas motivering, kreativitet och produktivitet? (Nutek 1999)

 Hitta idéer och förslag i "Instrument avsedda för konsulter och ledare som sysslar med personalresurser inom små och medelstora företag"!

 
 Toolkit image.jpg Sektion 1 – Punkt 1.2.2 (sidan 8) 

 

Motiv 6. Könsjämställdhet står i relation med lönsamhet

NUTEK, den svenska affärsutvecklingsbyrån har funnit att det finns en korrelation mellan jämställdhet och lönsamhet. Befrämjandet av kvinnor ä också ett viktigt steg när det gäller att erhålla det rätta ledarskapslaget, eftersom ett ökande antal studier visar att det finns en korrelation mellan större könsjämställdhet inom ledarskapet på hög nivå och lönsamhet.

En finsk studie visade att företag med kvinnlig VD är i genomsnitt något lönsammare än företag med manliga VD. I en separat studio omfattande de 100 största företagen i Londonbörsen visade det sig att 18 av de 20 företagen med den högsta marknadskapitaliseringen (2003) hade minst en kvinnlig ledare.

Dessa resultat betyder inte att det finns ett orsaksförhållande mellan kvinnligt ledarskap och lönsamhet, men de hjälper oss att klargöra att ledarskapet inte nödvändigtvis är ett prerogativ för män.

En annan forskning visar att det finns en förbindelse mellan könsbalans inom ledarskapsteam och innovationsförmåga. Och prestationerna stiger när ett “betydande antal” kvinnor befinner sig i styrelsen.

Genom att ta kvinnliga anställda med i beräkningen ges en hjälp till organisationerna att förstå och ge ett svar till de uppkommande förändringarna i sättet att arbeta: från de gradvis förändrade förväntningarna till männens roll, till den flexibilitet och anpassning som behövs för den åldrande arbetskraften och som krävs av den generation som nu träder in i arbetslivet.

Dokumentåtgärder