Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Bekezdések
Kezdőlap A tevékenység Országok Termékek A hónap témája Kapcsolattartók

Gender equality programmes have a positive impact for employees' motivation, creativity and productivity? (Nutek 1999)

Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito empresarial mejora la motivación, la creatividad y la productividad del personal? (Nutek 1999)

Programele pentru egalitatea de gen au un impact pozitiv asupra motivaţiei, creativităţii şi productivităţii angajaţilor? (NUTEK 1999)

Lyčių lygybės programos teigiamai veikia darbuotojų motyvaciją, kūrybingumą ir produktyvumą? (Nutek 1999)

Programma’s voor gendergelijkheid een positieve invloed hebben op de motivatie, creativiteit en productiviteit van werknemers? (Nutek 1999)

Sukupuolitasa-arvoa tukevat ohjelmat vaikuttavat myönteisesti työntekijöiden motivaatioon, luovuuteen ja tehokkuuteen? (Nutek 1999)

Likestillingsprogrammer har en positiv innvirkning på de ansattes motivasjon, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Dzimumu ldztiesbas program m ir pozitva ietekme uz darbinieku motivciju, radošumu un produktivitāti? (Nutek1999)

Les programmes pour l’égalité des sexes ont un impact positif sur la motivation, la créativité et la productivité des travailleurs? (Nutek 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

τα προγράμματα ισότητας των δύο φύλων έχουν θετικό αντίκτυπο όσον αφορά την κινητοποίηση, τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα των εργαζομένων? (Nutek 1999)

59% der neuen hochschulabsolventen und etwa 80% Der studierenden in business administration in Europa frauen sind?

Ligestillingsprogrammer har en positiv indflydelse på medarbejdernes motivation, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Programy rodovej rovnosti majú pozitívny dopad na motiváciu, kreativitu a produktivitu zamestnancov? (Nutek 1999)

Áætlanir um jafnrétti kynjanna hafa jákvæð áhrif á áhuga, sköpunargáfu og afköst starfsfólks? (Nutek 1999)

Програмите за равенство между полвете оказват положително въздействие върху мотивацията, креативността и производителността на служителите? (NUTEK 1999)

Programy na podporu genderové vyváženosti mají pozitivní dopad na motivaci zaměstnanců, jejich kreativitu a produktivitu?

Soolise võrdõiguslikkuse programmid mõjutavad positiivselt töötajate motivatsiooni, loovust ja tootlikkust? (Nutek 1999)

a nemek közti egyenlőségről szóló programok pozitívan hatnak a munkavállaló motivációjára, növelik a kreativitást és a termelékenységet? (NUTEK 1999)

Programy promujące równość płci mają pozytywny wpływ na motywację, kreatywność i wydajność pracowników? (NUTEK 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

Promuovere la parità tra uomo e donna in impresa migliora motivazione, creatività e produttività nel personale? (Nutek 1999)

Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal hu A hónap témája

2009. november

Havonta újabb megvitatandó kérdések!

 
Gender equality programmes have a positive impact for employees' motivation, creativity and productivity? (Nutek 1999)

 Merítsen ötleteket az "Eszközcsomag a kis- és középvállalkozások tanácsadói és emberi erőforrás vezetői részére" című kiadványból!

 
 Toolkit image.jpg szakasz 1 – pont 1.2.2 – (oldal 8) 

 

6. érv: Az esélyegyenlőség korrelál a profitabilitással

A svéd gazdasági fejlődéssel foglalkozó szervezet, a NUTEK, összefüggést talált az esélyegyenlőség és a nyereség között. Nők előléptetése szintén egy fontos lépés afelé, hogy kialakuljon a megfelelő vezetői csapat, mivel egyre növekvő számú tanulmány mutatja ki, hogy a legfelső vezetői szinten bevezetett esélyegyenlőség és a profit között korreláció van. Egy finn tanulmány szerint azok a vállalatok, ahol női felsővezető (CEO) található általában valamivel profitábilisabbak, mint más hasonló vállalatok férfi felsővezetőkkel (CEO). Egy másik, a Londoni Tőzsde 100 legnagyobb vállalatáról szóló tanulmány szerint 18 cégnek a 20 legmagasabb piaci értékkel rendelkező tőzsdei vállalatból (2003) legalább egy igazgatója nő. Ezek az eredmények nem jelentik azt, hogy kauzális kapcsolat lenne a női vezetés és a profitabilitás között, azonban segítenek világossá tenni, hogy a vezetés nem szükségszerűen a férfiak előjoga. Egy másik kutatás kapcsolatot jelez a vezetésben megjelenő esélyegyenlőség és az innovációs kapacitás között. A teljesítmény pedig nő, ahol a vezetésben a nők mennyisége elér egy „kritikus tömeget”. A női alkalmazottak figyelembevétele segíteni fog a szervezeteknek, hogy megértsék, és választ adjanak a felmerülő változásokra, amelyekkel munkánk során találkozunk: kezdve a férfiakkal szembeni egyre bonyolultabb elvárásoktól és szerepektől egészen a rugalmas és alkalmazkodó hozzáállásra a munkaadó részéről, melyre az elöregedő munkaerőnek szüksége van, és melyet elvárnak a munkaerőpiacra most belépő generációk.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek