Sari la continut | Sari la navigare

Sectiuni
Pagina de start Acţiunea Ţările Produsele Oferta lunii Contacte

Gender equality programmes have a positive impact for employees' motivation, creativity and productivity? (Nutek 1999)

Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito empresarial mejora la motivación, la creatividad y la productividad del personal? (Nutek 1999)

Programele pentru egalitatea de gen au un impact pozitiv asupra motivaţiei, creativităţii şi productivităţii angajaţilor? (NUTEK 1999)

Lyčių lygybės programos teigiamai veikia darbuotojų motyvaciją, kūrybingumą ir produktyvumą? (Nutek 1999)

Programma’s voor gendergelijkheid een positieve invloed hebben op de motivatie, creativiteit en productiviteit van werknemers? (Nutek 1999)

Sukupuolitasa-arvoa tukevat ohjelmat vaikuttavat myönteisesti työntekijöiden motivaatioon, luovuuteen ja tehokkuuteen? (Nutek 1999)

Likestillingsprogrammer har en positiv innvirkning på de ansattes motivasjon, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Dzimumu ldztiesbas program m ir pozitva ietekme uz darbinieku motivciju, radošumu un produktivitāti? (Nutek1999)

Les programmes pour l’égalité des sexes ont un impact positif sur la motivation, la créativité et la productivité des travailleurs? (Nutek 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

τα προγράμματα ισότητας των δύο φύλων έχουν θετικό αντίκτυπο όσον αφορά την κινητοποίηση, τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα των εργαζομένων? (Nutek 1999)

59% der neuen hochschulabsolventen und etwa 80% Der studierenden in business administration in Europa frauen sind?

Ligestillingsprogrammer har en positiv indflydelse på medarbejdernes motivation, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Programy rodovej rovnosti majú pozitívny dopad na motiváciu, kreativitu a produktivitu zamestnancov? (Nutek 1999)

Áætlanir um jafnrétti kynjanna hafa jákvæð áhrif á áhuga, sköpunargáfu og afköst starfsfólks? (Nutek 1999)

Програмите за равенство между полвете оказват положително въздействие върху мотивацията, креативността и производителността на служителите? (NUTEK 1999)

Programy na podporu genderové vyváženosti mají pozitivní dopad na motivaci zaměstnanců, jejich kreativitu a produktivitu?

Soolise võrdõiguslikkuse programmid mõjutavad positiivselt töötajate motivatsiooni, loovust ja tootlikkust? (Nutek 1999)

a nemek közti egyenlőségről szóló programok pozitívan hatnak a munkavállaló motivációjára, növelik a kreativitást és a termelékenységet? (NUTEK 1999)

Programy promujące równość płci mają pozytywny wpływ na motywację, kreatywność i wydajność pracowników? (NUTEK 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

Promuovere la parità tra uomo e donna in impresa migliora motivazione, creatività e produttività nel personale? (Nutek 1999)

Unelte personale
Locatia curenta: Prima pagina ro Oferta lunii

Noiembrie 2009

 
Programele pentru egalitatea de gen au un impact pozitiv asupra motivaţiei, creativităţii şi productivităţii angajaţilor? (NUTEK 1999)

 Găsiţi idei şi sugestii în"Kit-ul pentru consilieri IMM-uri şi manageri în resurse umane"!

 
 Toolkit image.jpg Secţiune 1 – Punct 1.2.2 (pag. 8) 

 

Motivul 6. Egalitatea sexelor se corelează cu profitabilitatea

Agenţia Suedeză de Dezvoltare a Afacerilor NUTEK a descoperit o corelare între egalitate şi profitabilitate.  Promovarea femeilor este un pas important pentru a obţine echipa adecvată de conducere, deoarece un număr tot mai mare de studii indică o corelare între profituri şi existenţa egalităţii sexelor în cadrul managementului de vârf.

Un studiu finlandez a arătat că o companie cu un Preşedinte femeie este în medie uşor mai profitabilă decât o companie asemănătoare cu un preşedinte bărbat. Un alt studiu care are în vedere primele 100 companii de la Bursa londoneză a arătat că 18 din 20 de companii cu cea mai mare capitalizare bursieră  (2003) au cel puţin un director femeie.

Aceste rezultate nu înseamnă că există o relaţie cauză-efect între conducerea realizată de femei şi profitabilitate, dar ajută la clarificarea faptului că poziţiile de conducere nu sunt neapărat o prerogativă a bărbaţilor.

Un alt studiu  arată că există legături între echilibrul sexelor din echipele de management şi capacitatea de inovare. Iar performanţa este mai ridicată acolo unde există un număr suficient de femei în consiliile administrative.

Luarea în calcul a femeilor va ajuta organizaţiile să înţeleagă şi să răspundă schimbărilor viitoare în modul în care lucrăm: de la aşteptările şi rolurile bărbaţilor la flexibilitatea şi adaptarea cerute de o forţă de muncă îmbătrânită şi de o generaţie care intră acum în câmpul muncii.
Actiuni document