Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onderdelen
Home De actie Landen Producten Hoogtepunt van de maand Contacten

Gender equality programmes have a positive impact for employees' motivation, creativity and productivity? (Nutek 1999)

Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito empresarial mejora la motivación, la creatividad y la productividad del personal? (Nutek 1999)

Programele pentru egalitatea de gen au un impact pozitiv asupra motivaţiei, creativităţii şi productivităţii angajaţilor? (NUTEK 1999)

Lyčių lygybės programos teigiamai veikia darbuotojų motyvaciją, kūrybingumą ir produktyvumą? (Nutek 1999)

Programma’s voor gendergelijkheid een positieve invloed hebben op de motivatie, creativiteit en productiviteit van werknemers? (Nutek 1999)

Sukupuolitasa-arvoa tukevat ohjelmat vaikuttavat myönteisesti työntekijöiden motivaatioon, luovuuteen ja tehokkuuteen? (Nutek 1999)

Likestillingsprogrammer har en positiv innvirkning på de ansattes motivasjon, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Dzimumu ldztiesbas program m ir pozitva ietekme uz darbinieku motivciju, radošumu un produktivitāti? (Nutek1999)

Les programmes pour l’égalité des sexes ont un impact positif sur la motivation, la créativité et la productivité des travailleurs? (Nutek 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

τα προγράμματα ισότητας των δύο φύλων έχουν θετικό αντίκτυπο όσον αφορά την κινητοποίηση, τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα των εργαζομένων? (Nutek 1999)

59% der neuen hochschulabsolventen und etwa 80% Der studierenden in business administration in Europa frauen sind?

Ligestillingsprogrammer har en positiv indflydelse på medarbejdernes motivation, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Programy rodovej rovnosti majú pozitívny dopad na motiváciu, kreativitu a produktivitu zamestnancov? (Nutek 1999)

Áætlanir um jafnrétti kynjanna hafa jákvæð áhrif á áhuga, sköpunargáfu og afköst starfsfólks? (Nutek 1999)

Програмите за равенство между полвете оказват положително въздействие върху мотивацията, креативността и производителността на служителите? (NUTEK 1999)

Programy na podporu genderové vyváženosti mají pozitivní dopad na motivaci zaměstnanců, jejich kreativitu a produktivitu?

Soolise võrdõiguslikkuse programmid mõjutavad positiivselt töötajate motivatsiooni, loovust ja tootlikkust? (Nutek 1999)

a nemek közti egyenlőségről szóló programok pozitívan hatnak a munkavállaló motivációjára, növelik a kreativitást és a termelékenységet? (NUTEK 1999)

Programy promujące równość płci mają pozytywny wpływ na motywację, kreatywność i wydajność pracowników? (NUTEK 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

Promuovere la parità tra uomo e donna in impresa migliora motivazione, creatività e produttività nel personale? (Nutek 1999)

Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home nl

Doorbreek genderstereotypen en geef talent een kans.

Leg het onontgonnen potentieel van uw bedrijf bloot.

nl-01.jpgDeze campagne helpt kleine en middelgrote bedrijven in Europa hun productiviteit te verhogen door genderstereotypen te overwinnen en de mogelijkheden van het personeel te vergroten.

De campagne laat zien hoe gendergelijkheidsactiviteiten de prestaties en het succes van een bedrijf kunnen vergroten met behulp van:

  • een “toolkit” voor optimaal gebruik van individuele talenten binnen een bedrijf
  • een praktische workshop over het bereiken van  concurrentievermogen met gendergelijkheidsactiviteiten;
  • advies en informatie;
  • een betere zichtbaarheid van het bedrijf.

De activiteiten zijn gericht op personeel van kamers van koophandel, bedrifs- en beroepsverenigingen, onderwijsinstellingen; zakenmannen en -vrouwen; managers in kleine en middelgrote bedrijven; human resource managers en iedereen die eraan werkt de kwaliteit en het concurrentievermogen binnen het MKB te verbeteren.

Dit initiatief omvat actie in samenwerking met de Kamers van Koophandel en MKB-verenigingen in de 27 EU-landen plus Noorwegen en IJsland.Het is een initiatief in opdracht van de Europese Commissie, DG Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansenin het kader van het contract “Bewustmaking van bedrijven omtrent het bestrijden van genderstereotypen”, dat onder beheer staat van het Internationaal Vormingscentrum van het IAB in samenwerking met de Associatie van Europese Kamers van Koophandel en Industrie (EUROCHAMBRES).

Neem voor verdere informatie, contact met ons op of het Nationale Steunpunt in uw land..

 

Document acties