Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onderdelen
Home De actie Landen Producten Hoogtepunt van de maand Contacten

Gender equality programmes have a positive impact for employees' motivation, creativity and productivity? (Nutek 1999)

Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito empresarial mejora la motivación, la creatividad y la productividad del personal? (Nutek 1999)

Programele pentru egalitatea de gen au un impact pozitiv asupra motivaţiei, creativităţii şi productivităţii angajaţilor? (NUTEK 1999)

Lyčių lygybės programos teigiamai veikia darbuotojų motyvaciją, kūrybingumą ir produktyvumą? (Nutek 1999)

Programma’s voor gendergelijkheid een positieve invloed hebben op de motivatie, creativiteit en productiviteit van werknemers? (Nutek 1999)

Sukupuolitasa-arvoa tukevat ohjelmat vaikuttavat myönteisesti työntekijöiden motivaatioon, luovuuteen ja tehokkuuteen? (Nutek 1999)

Likestillingsprogrammer har en positiv innvirkning på de ansattes motivasjon, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Dzimumu ldztiesbas program m ir pozitva ietekme uz darbinieku motivciju, radošumu un produktivitāti? (Nutek1999)

Les programmes pour l’égalité des sexes ont un impact positif sur la motivation, la créativité et la productivité des travailleurs? (Nutek 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

τα προγράμματα ισότητας των δύο φύλων έχουν θετικό αντίκτυπο όσον αφορά την κινητοποίηση, τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα των εργαζομένων? (Nutek 1999)

59% der neuen hochschulabsolventen und etwa 80% Der studierenden in business administration in Europa frauen sind?

Ligestillingsprogrammer har en positiv indflydelse på medarbejdernes motivation, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Programy rodovej rovnosti majú pozitívny dopad na motiváciu, kreativitu a produktivitu zamestnancov? (Nutek 1999)

Áætlanir um jafnrétti kynjanna hafa jákvæð áhrif á áhuga, sköpunargáfu og afköst starfsfólks? (Nutek 1999)

Програмите за равенство между полвете оказват положително въздействие върху мотивацията, креативността и производителността на служителите? (NUTEK 1999)

Programy na podporu genderové vyváženosti mají pozitivní dopad na motivaci zaměstnanců, jejich kreativitu a produktivitu?

Soolise võrdõiguslikkuse programmid mõjutavad positiivselt töötajate motivatsiooni, loovust ja tootlikkust? (Nutek 1999)

a nemek közti egyenlőségről szóló programok pozitívan hatnak a munkavállaló motivációjára, növelik a kreativitást és a termelékenységet? (NUTEK 1999)

Programy promujące równość płci mają pozytywny wpływ na motywację, kreatywność i wydajność pracowników? (NUTEK 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

Promuovere la parità tra uomo e donna in impresa migliora motivazione, creatività e produttività nel personale? (Nutek 1999)

Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home nl De actie

De actie

Spreek het bedrijfspotentieel van de gendergelijkheid aan

Wist u dat:

  • Ondernemers een tekort aan ervaring zien als belangrijke barrière voor de vooruitgang van hun bedrijf? (European Business Survey 2007)
  • 59% van pas-afgestudeerden en ongeveer 80% van de studenten bedrijfskunde in Europa vrouwen zijn?
  • Europa tegen 2040 een tekort van 24 miljoen mensen op de arbeidsmarkt kan verwachten?
  • Vrouwen de drijvende kracht zijn achter meer dan 70% van de aankoopbesluiten?
  • Programma’s voor gendergelijkheid een positieve invloed hebben op de motivatie, creativiteit en productiviteit van werknemers? (Nutek 1999)
  • Bedrijven die de meeste vrouwen promotie laten maken naar hoge posities tussen 18 en 69% meer winst maken dan de gemiddelde Fortune 500-bedrijven van hun sector? (Adler)

Vaardigheden hebben geen geslacht

Haal het beste uit al het talent dat tot uw beschikking staat. Gendergelijkheid is goed voor bedrijven en voor hun werknemers. Goede interactie met klanten, investeerders, aandeelhouders, werknemers, leveranciers en partners maakt bedrijven blijvend succesvol. Dit zijn allemaal vrouwen en mannen met verschillende talenten, verwachtingen en behoeften. Een  vooruitziende manager is zich hiervan bewust. 

Vind de juiste persoon voor de juiste baan

Bedrijven kunnen het zich niet veroorloven om talent te verspillen. Maar stereotypen over wat meer geschikt is voor mannen en vrouwen vormen vaak barrières en kunnen ervoor zorgen dat bedrijven individueel talent niet opmerken en benutten.

Ondanks hun hoge scholing werkt de helft van de vrouwen in de EU in laaggeschoolde of lager gewaardeerde banen. Slechts 29% van de wetenschappers en ingenieurs en slechts 33% van de managers in de EU zijn vrouwen.

Mannen zijn daarentegen sterk ondervertegenwoordigd in de sectoren onderwijs-, gezondheidszorg en sociale zorg.

 

Verdeling van de beroepsbevolking per sector (UE-27, 2008)
Sector% M% V
Industrie7129
Bouw928
Niet-financiële diensten5545
Financiële diensten4951
Totaal bedrijfseconomie55%45%
Bron: Eurostat, Labour Force Survey, 2008

 

Werknemers in de EU, naar geslacht en beroepsgroep (UE-27, 2008)
 % M% V
Wetgevers, hoger leidinggevend personeel en managers6733
Hoger opgeleiden5149
Technici/lagere functies4753
Kantoormedewerkers3169
Service-/winkel-/verkooppersoneel      3169
Geschoolde werknemers in de landbouw en de visserij6535
Ambachtslieden/aanverwante beroepen9010
Bedieners en monteurs van installaties en machines8317
Elementaire beroepen4852
Totaal aantal werknemers55%45%
Bron: Eurostat, Labour Force Survey, 2008

 

Document acties