Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onderdelen
Home De actie Landen Producten Hoogtepunt van de maand Contacten

Gender equality programmes have a positive impact for employees' motivation, creativity and productivity? (Nutek 1999)

Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito empresarial mejora la motivación, la creatividad y la productividad del personal? (Nutek 1999)

Programele pentru egalitatea de gen au un impact pozitiv asupra motivaţiei, creativităţii şi productivităţii angajaţilor? (NUTEK 1999)

Lyčių lygybės programos teigiamai veikia darbuotojų motyvaciją, kūrybingumą ir produktyvumą? (Nutek 1999)

Programma’s voor gendergelijkheid een positieve invloed hebben op de motivatie, creativiteit en productiviteit van werknemers? (Nutek 1999)

Sukupuolitasa-arvoa tukevat ohjelmat vaikuttavat myönteisesti työntekijöiden motivaatioon, luovuuteen ja tehokkuuteen? (Nutek 1999)

Likestillingsprogrammer har en positiv innvirkning på de ansattes motivasjon, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Dzimumu ldztiesbas program m ir pozitva ietekme uz darbinieku motivciju, radošumu un produktivitāti? (Nutek1999)

Les programmes pour l’égalité des sexes ont un impact positif sur la motivation, la créativité et la productivité des travailleurs? (Nutek 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

τα προγράμματα ισότητας των δύο φύλων έχουν θετικό αντίκτυπο όσον αφορά την κινητοποίηση, τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα των εργαζομένων? (Nutek 1999)

59% der neuen hochschulabsolventen und etwa 80% Der studierenden in business administration in Europa frauen sind?

Ligestillingsprogrammer har en positiv indflydelse på medarbejdernes motivation, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Programy rodovej rovnosti majú pozitívny dopad na motiváciu, kreativitu a produktivitu zamestnancov? (Nutek 1999)

Áætlanir um jafnrétti kynjanna hafa jákvæð áhrif á áhuga, sköpunargáfu og afköst starfsfólks? (Nutek 1999)

Програмите за равенство между полвете оказват положително въздействие върху мотивацията, креативността и производителността на служителите? (NUTEK 1999)

Programy na podporu genderové vyváženosti mají pozitivní dopad na motivaci zaměstnanců, jejich kreativitu a produktivitu?

Soolise võrdõiguslikkuse programmid mõjutavad positiivselt töötajate motivatsiooni, loovust ja tootlikkust? (Nutek 1999)

a nemek közti egyenlőségről szóló programok pozitívan hatnak a munkavállaló motivációjára, növelik a kreativitást és a termelékenységet? (NUTEK 1999)

Programy promujące równość płci mają pozytywny wpływ na motywację, kreatywność i wydajność pracowników? (NUTEK 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

Promuovere la parità tra uomo e donna in impresa migliora motivazione, creatività e produttività nel personale? (Nutek 1999)

Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home nl De actie Doelgroep en deelnemers

Doelgroep en deelnemers

De workshops zijn ontwikkeld voor de volgende doelgroepen:

 1. Zakelijke “Relays”
  • Personeel van de Kamers van Koophandel en ondersteunende organisaties van het MKB (werkzaam in strategische sectoren als afdelingen voor het opstarten van bedrijven, innovatie, training en diensten voor bedrijfsontwikkeling);
  • Deskundigen/adviseurs in HR-selectie en -training, inclusief in privé arbeidsbemiddelingsdiensten;
  • Deskundigen/adviseurs in bedrijfstraining, bedrijfsorganisatie en beheerscontrole;
  • Managers van openbare instellingen betrokken bij ontwikkeling, training en tewerkstellingsondersteunende diensten in het MKB
 2. Geselecteerde eigenaars en managers van middelgrote en kleine bedrijven
  • Vrouwelijke en mannelijke ondernemers in posities met beslissingsbevoegdheid in bedrijfsverenigingen of consortia;
  • Eigenaars of werknemers van MKB’s verantwoordelijk voor humanresourcesmanagement (HRM) of de administratie van belangrijke organisatorische processen zoals kwaliteit, productiviteit en innovatie
 3. Andere belanghebbenden
  • Vertegenwoordigers van instellingen voor gelijke kansen of netwerken die direct betroken zijn bij het stimuleren van gendergelijkheid in de privésector;
  • Vertegenwoordigers van trainingorganisaties van vakbonden, arbeidsbemiddelingsdiensten, beroepsonderwijs, research en hoger onderwijs.

Deelnemers moeten beschikken over:

 • een bewezen capaciteit om op basis van hun institutionele reikwijdte en professionele verantwoordelijkheden, de organisatiestructuur van het MKB doeltreffend te bereiken en beïnvloeden door middel van training, adviezen en dialoog met ondernemers, managers en werknemers
 • operationele contacten en moeten bekend zijn met de uitdagingen en kansen van de MKB’s in de gekozen sectoren in hun land.
Document acties